— Grunnlovens paragraf 97 setter forbud mot tilbakevirkende lover, men hindrer ikke at finansieringsgrunnlaget blir forandret, sier Haugen.

Haugen mener likevel Norge har FN-forpliktelser når det gjelder foreldrenes rett til valg av skole.

— En eventuell struping av finansieringen kan i realiteten innebære en uthuling av foreldreretten, sier advokat Haugen.