Psykolog Jon Vøllestad ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, søker nå etter folk som vil være med og prøve ut en ny metode for å helbrede stressymptomer og psykiske lidelser som angst og depresjon.

Kan læres

Det dreier seg om såkalt oppmerksomhetstrening. Kort fortalt består metoden i å lære folk å være mer til stede i øyeblikket, legge merke til detaljer og sanse sine omgivelser og opplevelser.

— Det høres enkelt ut, men er det ikke. Typisk for mennesker som er tynget av angst og negative tanker er at de er så opphengt i sine egne bekymringer at de ikke er i stand til å oppfatte hva som skjer rundt dem. Teknikken går ut på å få dem til å se og til å sanse i øyeblikket, sier Vøllestad.

Og dette kan læres, det er ikke noe hokus pokus. Det dreier seg om noe så enkelt som at når man går over Festplassen skal man få med seg hvordan vinden får trærne til å bevege seg eller lage krusninger på Smålungeren.

Først i Norge

Metoden, som er en blanding av meditasjonsteknikker og psykologisk kunnskap, er utviklet i USA, der nærmere 20.000 mennesker har deltatt i programmet. I Norge er behandlingsformen prøvd ut av en lege på Østlandet, men det er første gang man setter i gang et større prosjekt i universitetsregi med utgangspunkt i teknikken.

— I første omgang søker vi 60 personer som har lyst til å være med på prosjektet, sier Vøllestad.

Det dreier seg om et åtte ukers kurs der praktiske øvelser er en viktig del av programmet. Man håper å kunne være i gang på nyåret.

— Hvem kan delta?

— Alle som har problemer med angst eller stress kan melde sin interesse. Så plukker vi ut de som er mest aktuelle. Vi vil prioritere dem som kvalifiserer til en angstdiagnose, sier Vøllestad.

Folkesykdommer

— Vi vet at depresjon og angst er folkesykdommer i Norge, og helsevesenet klarer ikke å gi behandling til alle som trenger det. Mange, særlig med angstlidelser, sliter dessuten med å søke hjelp i utgangspunktet. I tillegg er det slik at lettere psykiske lidelser er blitt stemoderlig behandlet i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helsevern. Ventelistene er lange, og mange er henvist til å lete etter behandling på et uoversiktlig privat marked. Samtidig vet vi at disse lidelsene medfører sterkt ubehag for den enkelte, og koster samfunnet enorme summer årlig. Det er derfor viktig å forske på lavterskeltilbud til denne gruppen, og min hypotese er at oppmerksomhetstrening kan være et aktuelt tilbud for mange pasienter, sier Vøllestad, som viser til svært positive erfaringer fra USA, der metoden har sitt utspring.

Valde, Vegar