• Føler du ubehag når du må forholde deg til noen du ikke kjenner så godt?
  • Gruer du deg til å gå til lunsj, på kafe eller i selskap?
  • Får du «trang» pust, slår hjertet fortere i slike situasjoner?
  • Føler du at andre ser ned på deg?
  • Har du vanskelig for å si ifra når du virkelig kan tenke deg å gjøre det?