Ytterligere 120.000 kan være feiloppført som medlemmer i Den norske kirke.

Nylig ble rundt 70.000 mennesker fjernet fra Den norske kirkes medlemsregister på grunn av dobbeltregistrering. En ny undersøkelse tyder på at ytterligere 120.000 kan være feiloppført.

I en undersøkelse Norstat har gjort for Human-Etisk Forbund svarer 10 prosent av befolkningen over 15 år at de «ikke er medlem av noe tros— eller livssynssamfunn.»

Dette er 3,3 prosentpoeng høyere enn det tallet som Statistisk sentralbyrå (SSB), opererer med hvor 6,7 prosent av befolkningen havner i samme gruppe.

Dette dreier seg om mennesker som enten aldri har vært medlem av Den norske kirke eller som har meldt seg ut og ikke har meldt seg inn i noen av de andre tros- og livssynsorganisasjonene.

På grunn av måten medlemsregisteret ble opprettet på eller av andre årsaker, har de likevel havnet i kirkens medlemsregister, skriver Fri Tanke.