Det var i september at arkeologer mente å ha lokalisert hans gravsted. Etter bare noen få ukers utgravninger, fant man benrester fra et menneske.

Funnet vakte voldsom interesse, og i tiden etterpå valfartet skuelystne til stedet. Resultatene var ventet å skulle foreligge lenge før jul, men først i dag vil gåten vil avslørt, skriver Aftenposten.no.

Det er spekulert i om utsettelsen skyldes at funnene er negative, men universitetet i Leicester insisterer på at årsaken er at dette har vært en svært komplisert affære, og at testene tok lengre tid enn forventet.

Tre alternativer

Arkeologene vil i dag ha tre alternativer, ifølge Richard Taylor, nestleder for utgravingsprosjektet: "Ja, det er Richard III, nei det er ikke Richard III -eller det kan være Richard III, men vi trenger mer tid til å gjøre ytterligere undersøkelser."

Det som er sikkert, er at slektsforskere har også klart å spore kongens etterfølgere helt frem til i dag.

Canadiskfødte Michael Ibsen (55) skal være 17.-generasjons nevø av kongen, og forskere har allerede skaffet seg DNA fra mannen. Han skal være nedstammet direkte fra Richards søster, Anne av York. Dermed er sjansen for at det 500 år gamle mysteriet blir løst, rimelig stort.

Ond og gal

Richard III regjerte i England en kort periode fra 1483 til 1485. Men han skaffet seg et betydelig ettermæle, blant annet gjennom beskyldningene om at han skal ha drept sin egen nevø, 12 år gamle Edward V, slik at han selv kunne overta makten.

Richard III ble drept i slaget ved Bosworth Field, mot Henry Tudor, senere Henrik VII. Kongen ble bare 32 år. Liket skal ha blitt fraktet til et munkekloster i Leicester og han skal være begravet i klosterets kirke, Greyfriars.

Rykteflom

Kirken og klosteret ble imidlertid revet under Henrik VIII på 1530-tallet, og det har versert mange rykter om hvor hans levninger kan være. Et rykte sier at liket skal ha blitt gravd opp og kastet i en elv i nærheten. Andre har ment at han fortsatt ligger begravet under kirken — som forlengst er jevnet med jorden.

Richard III er en av den engelske kongerekkens mest kontroversielle og sagnomsuste menn. Ikke minst takket være Shakespeare, som gjennom dramaet Richard III portretterte kongen som en tyrann, med pukkelrygg og en deformert arm. Mange historikere mener at bildet av ham som en hensynsløs konge ikke stemmer, og at det dels skyldes tudorenes propaganda og ryktespredning – og Shakespeares drama.

Enorm interesse

Det er også usikkert om kong Richard var personlig ansvarlig for nevøenes død. Edward og broren Richard ble holdt innesperret i Tower of London. De to brødrene forsvant plutselig, og ryktene ville ha det til at de drept av Richard, slik at han selv kunne overta tronen. Etter at Edward IV døde, styrte Richard som regent for hans sønn, Edward V.

Forskere og eksperter er delt når det kommer til spørsmålet om de tror det er mulig å fastsette kongens eventuelle identitet. Mange tviler på at bevisene kan være sterke nok. Mike Pitts, redaktør for fagtidsskriftet British Archaeology sier til The Guardian at han har hørt at DNA-prøvene har vært for svake til å fastslå identiteten med sikkerhet, men at DNA-testen, sammen med historiske beviser, inkludert en sikker lokalisering av graven, kan være nok for å fastslå at det er Richard III.

Ny begravelse?

Dersom det skulle være kongen, kommer det også til å bli en kjempedebatt om hvor og hvordan kongen skal begraves. Fortjener han en statsbegravelse, og hvor skal han begraves. Lokalbefolkningen i Leicester vil kreve at han begraves der han engang ble funnet. De føler nå et sterkt eierskap til kongen.

Andre mener York er det riktige stedet. En tredje gruppe mener det naturlige er at han stedt til hvile i Westminster Abbey, hvor Englands konger og dronninger normalt blir begravet. Spørsmålet er om et slikt gravsted blir ukomfortabelt nært Henrik VII, kongen som drepte ham - og også ved siden av hans kone Anne Neville, som noen mener han forgiftet.