De som nå forlater styret i det statlige eiendomsselskapet er Ida Helliesen, Ketil Fjerdingen og Ottar B. Guttelvik, opplyste settestatsråd i Entra-saken, Bård Vegar Solhjell (SV), på pressekonferansen om sin beslutning mandag.

Det betyr at styreleder Siri Hatlen og nestleder Martin Mæland fortsetter.

— Etter en totalvurdering har jeg kommet fram til den konklusjon at styret trenger en ny dynamikk samtidig som vi holder på kompetanse og sikrer kontinuitet, sa Solhjell.

Han mener at både Hatlen og Mæland har ledet styret på et kompetent og korrekt måte og at det er derfor de to fortsetter.

Inn i styret går Ingrid Tjøsvold, Arthur Sletteberg og Kjell Bjordal. De to ansatterepresentantene fortsetter.

Rett løsning

At Entra-selskapet har lagt seg langt over det lønnsnivå som Staten ønsker, har vært et hett tema i bråket rundt ansettelsen av Olsø, og Solhjell har gitt det nye styret en klar ordre.

— Det nye styret fått i oppgave å påse at kompensasjonen til ledere og ansatte skal ligge klart innenfor statens retningslinjer for lederlønn.

— Jeg er trygg på at vi nå legger fram den rette løsningen, sa Solhjell.

Solhjell understreket at det er styrets oppgave å ansette direktør, og at han ikke ville blande seg inn i den omstridte ansettelsen av Rune Olsø.

Konsernsjef Rune Olsø vil foreløpig ikke sin noe om sin stilling, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør Knut Ekern til NTB.

Habilitet

Styret i Entra vedtok 26. september å ansette Rune Olsø som administrerende direktør umiddelbart. Et mindretall på tre av styrets sju medlemmer ønsket ikke Olsø som direktør i selskapet, og mente at andre søkere hadde bedre kompetanse. Ansettelsen kom opp utenom dagsordenen.

Statsråd Trond Giske (Ap) ba i april lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere hans habilitet i håndteringen av eierskapet i Entra på grunn av hans vennskap med Olsø.

Lovavdelingen fant at Giske ikke er inhabil i håndteringen av Entra generelt, men vil være inhabil i saker hvis avgjørelsen innebærer «særlig fordel, tap eller ulempe» for Olsø. Dermed ble Solhjell oppnevnt som settestatsråd for Giske.

Lørdag kom det fram at styremedlem Ketil Fjerdingen, som arbeidet aktivt for at Olsø skulle få jobben, kan være inhabil fordi de to skal ha nære bånd.