Mens dødeligheten til personer i familier med to eller flere medlemmer gikk kraftig ned fra 1970 til 1990, sto denne utviklingen nesten stille for enslige.

Det er dessuten større forskjeller mellom fattig og rik blant enslige enn blant familier.

Spesielt utsatt

At enslige er så utsatte for dårlig helse forklares på flere måter i Folkehelseinstituttets rapport «Bedre helse — større forskjeller»:

n Det er en viss seleksjon av mindre friske individer til en tilværelse som enslig

n De som bor alene har mer psykiske plager og usunne levevaner, for eksempel knyttet til tobakk, kost, mosjon og alkohol

n Ekteskap og samboerskap har i seg selv en helsebringende virkning - for eksempel ved å gi sosial støtte og virke som en buffer ved alvorlige livshendelser

Menn verre enn kvinner

Blant enslige er det stor forskjell på fattig og rik, og stor forskjell på menn og kvinner.

— Ensligheten er en viktig faktor, og utslagene er større for menn. Det kan virke som om kvinner tåler noe bedre å være enslige, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Marit Rognerud.

Det er særlig gruppen enslige midt i livet som er utsatt, sier Rognerud.

— Mange av dem som er unge enslige i dag vil sannsynligvis få samboer og barn, sier overlegen.

Dette gjør at helsetilstanden for de som er mer eller mindre permanent enslige kan være enda verre enn det statistikkene viser.

Enslige har 50-100 prosent høyere dødelighet enn de som bor i familier med to eller flere. En enslig mann med lav inntekt har fire ganger så stor sjanse for å dø før han fyller seksti, som en familiefar med høy inntekt.

Økonomi er også en viktig faktor når det gjelder enslige, ifølge Folkehelseinstituttet. Hvis man ser på inntekt per husholdning, kommer enslige naturlig nok dårlig ut, spesielt etter at det ble vanlig for kvinner å gå ut i arbeidslivet, slik at ektepar som oftest har to inntekter. I tillegg har barnefamilier fått en kraftig økning i overføringer fra staten.

Menn gir blaffen

Det kan virke som om det er noe i ungkarsklisjeen om den enslige mannen som drikker øl og spiser frossenpizza.

I går rapporterte Bergens Tidende at norske menn ligger på Europa-toppen når det gjelder overvekt. Menn i familier er sunnere enn enslige menn, som har Norges verste helse. Det kan skyldes at kvinner passer på i familier, og bærer hovedansvaret for ernæring og helse i familiene. En undersøkelse fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) viser at det bare er åtte prosent av menn i parforhold som lager mat.

— Kvinnen bestemmer ikke alt, men det viser seg for eksempel at i familier der menn har hjertekarsykdommer, spiser hele familien sunn mat tilpasset mannens problem. Hvis det derimot er kvinnen som har sykdommen, lager hun et eget måltid til seg selv, og annen middag til resten av familien, sier forsker ved Nordlandsforsk, Trude Gjernes. Hun har nettopp skrevet en doktoravhandling om ernæring og helse..

En undersøkelse fra MMI viser at menn har en langt mer negativ holdning til sunn mat enn kvinner.

— Menn har fått med seg at det er lurt å spise sunt, men de gir blaffen. Den ernæringsmessige forbedringen vi har hatt siden 1993 skyldes det kvinnene har stått for, sier seniorkonsulent i MMI, John Spilling.