Men SINTEF Energiforskning ber oss vente med å avlyse den helt.

— Det kan bli enda en tøff vinter, sier forskningssjef Petter Støa ved SINTEF.

— Mer tilsig enn normalt i uke 23 ga sterk økning i magasinfyllingen gjennom hele uken. Og fyllingsgraden i de norske vannmagasinene var kommet opp i 43 prosent pr. mandag i uke 24. Det er en økning på 8,3 prosent fra foregående uke, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE til Bergens Tidende.

Sverige fylles også

Utviklingen blir enda hyggeligere for alle som håper på litt lavere strømpriser kommende vinter enn sist vinter, når man tar med tilstanden i Sverige.

I Sverige økte magasinfyllingen med 6,7 prosentenheter siste uke. Og utviklingen i de svenske vannmagasinene får også betydning for kommende vinters forsyningssituasjon i Norge.

Stor eksport

Med nedbør i bøtter og spann pøste Norge ut kraft til utlandet i uke 23. Det har ikke akkurat vært situasjonen det siste halve året.

Høye kraftpriser på dagtid i våre naboland og i Tyskland førte i uke 23 til betydelig krafteksport fra Norge. I sum for uke 23 var det en nettoeksport på 117 GWh.