• Forskere har studert 50.000 nordmenns røykevaner. Formålet var å beregne røykernes risiko for å dø mellom 40 og 70.* Undersøkelsen viser at 26 prosent av kvinnelige storrøykere døde mellom 40 og 70 år, mot ni prosent av aldri-røykerne.* Den gode nyheten er at det aldri er for sent å kutte røyken. Kvinner som sluttet før de fylte 60 år, fikk dødsraten halvert.

Det viser seg at uansett hvor sent du velger å kutte røyken, er det store helsegevinster å hente. Kvinner som sluttet før de fylte 60 år, fikk dødsraten halvert.

Det er fasiten etter at forskere i Bergen har studert 50.000 nordmenns røykevaner gjennom 25 år.

— At det er mye å vinne på å kvitte seg med røyken, kan jeg skrive under på, sier Marit Mehn (46).

Hun røykte 30-35 sigaretter i 25 år før det plutselig var nok. For to år siden sluttet hun ved hjelp av akupunktur. Det var etter gjentatte mislykkede forsøk.

— Bedre form, bedre hud, bedre søvn og bedre humør. Jeg har fått med meg alle de positive effektene som var lovet, og noen som jeg ikke hadde forventet. Det med bedre humør var jeg sant å si litt overrasket over, sier Mehn.

Mye å vinne

Professor Stein Emil Vollset ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen har, sammen med forskerne Håkon Gjessing og Aage Tverdal fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, analysert data fra 25.000 norske kvinner og 25.0000 norske menn mellom 40 og 70 år fra 1974 til 2000.

Formålet var å beregne risikoen for å dø mellom 40 og 70 år blant personer som aldri hadde røykt og blant røykere.

Resultatene, som mandag ble publisert i det medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine, er oppløftende for dem som har planer om å slutte:

Av kvinnelige røykere døde 12,6 prosent da de var mellom 60 og 69 år, mens kvinner som sluttet da de var mellom 50 og 59 år hadde dobbelt så god overlevelsesrate ti år senere - av dem var det bare 8,3 prosent som døde. Av dem som sluttet før de fylte 40, var det bare 5,3 prosent som døde mellom 60 og 69 år.

— Effekten er selvsagt størst for dem som begynner sent og slutter tidlig, eller som aldri har røykt overhodet. Men det viser jo en klar positiv effekt også for dem som slutter sent i livet, sier Vollset.

Kvinner kartlagt

— Det spesielle ved denne studien er at kvinner er så godt kartlagt, sier Vollset.

Tidligere undersøkelser, som har strukket seg over mange år, har gjerne vært konsentrert om menn.

— Det nye nå er at data fra kvinner synes å vise at de blir like hardt rammet helsemessig som menn, sier Vollset.

Av kvinnene døde 26 prosent av storrøykerne da de var mellom 40 og 70 år, mot ni prosent av aldri-røykerne. Hos mennene er tallene enda mer utpreget. Av dem døde 41 prosent av storrøykerne mot bare 14 prosent av aldri-røykerne. Med storrøykere menes de som røyker mer enn 20 sigaretter hver dag.

Det betyr at hver fjerde norske mann dør før han fyller sytti, og rundt 40 prosent av disse dødsfallene skyldes røyking.

Mer hjerte enn lungekreft

Litt oppsiktsvekkende for noen er det kanskje at det ikke er lungekreft som tar livet av flest røykere.

— Det er hjerte-kar-sykdommer som er den viktigste dødsårsaken, sier Vollset.

Han presiserer at tallene ikke er justert for alle livsstilsfaktorer. Opplysninger om sivilstatus, utdanning og fysisk aktivitet er med, men disse faktorene ser ut til å påvirke resultatene i liten grad.

  • Vi skulle gjerne hatt med fakta om slike ting som kosthold også, men det var ikke mulig å få til i denne sammenhengen, sier han.

For øvrig ser man i studien en overhyppighet av ulykkesdødsfall hos røykerne, noe man tror har sammenheng med at røykere generelt har en tendens til å ta mer risiko enn ikke-røykere. Tilsvarende er det flere alkoholrelaterte dødsfall hos røykerne. Ifølge Vollset er årsaken at røyking og alkoholbruk ofte henger sammen.

FRISK OG FRI: Marit Mehn (46) sluttet å røyke etter 25 år. ¿ Alt er bedre, ikke bare formen, men humøret også, sier hun til BT. Ny forskning viser at røykekutt gir enorm helseffekt, selv om man slutter sent i livet. (t.v. Mette Veland) FOTO: EIRIK BREKKE