Dersom nyordningen i kraftbeskatningen skulle tre i kraft som vedtatt fra 1. januar neste år, tror regjeringen at dette vil bli resultatet.

Kommunal— og arbeidsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sa i dag under en valgkampturne i Sør-Trøndelag at han vil gå inn for å beholde dagens ordning.

— Regjeringen ønsker å sikre at regelverket ikke blir iverksatt. Stortinget vil bli invitert til å drøfte den eksisterende ordningen eller andre modeller i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst, sier Enoksen til NTB.

Det var i 1996 at Stortinget vedtok endringer i paragraf 8 i eiendomsskatteloven som medførte endret taksering av kraftkommunene.

NTB