Enoksen spør seg om de norske kommunene er store nok til å gi et bredt nok arbeidsmarked, og sier fylkeskommunene er for små til å ivareta utvikling av distriktene.

-Vi må være villige til å lufte noen hellige kyr, sier Odd Roger Enoksen til APOR, vel vitende om at debatten om kommuners størrelse sjelden er populær der det anses mest aktuell; i små distrikts-kommuner.

Til våren skal sentrumsregjeringen legge fram en stortingsmelding om distriks— og regionalpolitikken.

-Hovedgrepet i meldingen blir å gi regionene mer makt, opplyser Enoksen.

NTB