ALF SKJESETH, NTB

– En regjering der Høyre er med vil gi Fremskrittspartiet avgjørende politisk innflytelse. Dette er derfor helt uaktuelt for Senterpartiet, sa Enoksen på partiets ordførerkonferanse i Oslo onsdag.

– Jeg er sikker på at landsmøtene til både KrF og Venstre i vår vil stå fast ved sentrumsalternativet, sier Enoksen.

Det knaker i sentrumssamarbeidet foran KrFs og Venstres landsmøter. Mens partilederne tviholder på sentrumsalternativet, tar stadig flere tillitsvalgte i KrF og Venstre til orde for å droppe Senterpartiet og orientere seg mot regjeringssamarbeid med Høyre. Det gjelder blant annet sterke krefter i Oslo, og også i ungdomsorganisasjonene.

Senterpartiet står samlet bak sentrumsalternativet, som knapt nok var oppe til diskusjon på partiets landsmøte i midten av mars.

Avhengig av Frp – Det er ikke mulig å se for seg en regjeringsdannelse der Høyre inngår uten at Fremskrittspartiet vil inngå i flertallet i viktige saker. En slik regjering vil i praktisk politikk måtte støtte seg på Frp, sa Hagen til ordførerne.

– Det er positivt at Jan Petersen omsider har gjort det klart at regjeringssamarbeid med Frp ikke kommer på tale. Men en regjering med tyngdepunkt til høyre vil uansett gi Frp altfor stor innflytelse, sier Enoksen.

– Det er ikke nytt at deler av KrF og Venstre heller vil orientere seg mot Høyre enn mot Sp, og dette har fått næring av noen av de omstridte vedtakene på vårt landsmøte. Men ledelsen i begge partiene står fast på sentrumsalternativet, og jeg er overbevist om at partienes landsmøter vil bekrefte dette, sier Sp-lederen.

Refs av ordførerne Et 60-talls ordførere og fylkesordførere fra "ordførerpartiet" Sp var samlet til konferansen. Både Enoksen og generalsekretær Kjell Dahle svingte tuktens ris over ordførernes innsats under valgkampen i 1997, med støtte fra en sterkt kritisk evalueringsrapport om valgkampen.

Sp gikk sterkt tilbake ved stortingsvalget i 1997, og ordførere og andre lokalpolitikere blir kritisert for manglende engasjement fordi det ikke var lokalvalg.

– Her er det et stort forbedringspotensial. Dette vil vi ikke ha noe av i år, sa Dahle. Han spår optimistisk et valgresultat på over 10 prosent, mens partistrategene gleder seg over meningsmålinger på 7-tallet.