Fredag fremsto EU-motstander Enoksen i Brussel som Piebalgs og EUs viktigste allierte i kampen mot Europas forventede energikrise.

Også i mars i år ble Enoksen sterkt kritisert for ikke å delta i et nordisk-baltisk energiministermøte som ble avholdt i Brussel. Statsråden ble da behørig minnet om at han var regjeringens og ikke Senterpartiets olje— og energiminister.

Fredag bekreftet de to energitoppene at det skal opprettes en egen samarbeidsgruppe for dialog mellom EU og Norge om de norske gassforsyningene til Europa i fremtiden.

Samtidig roste EU-kommissæren norsk energipolitikk som grønn og ikke forurensende, noe kommisæren også håpet EU kunne gjøre til sitt varemerke etter hvert.