EFTA-domstolen fastslo i juni at praktiseringen av hjemfallsordningen strider mot EØS-avtalen fordi Norge forskjellsbehandler offentlige og private eiere av kraftverk.

– Jeg har i dag presenter en skisse ovenfor ESA til framtidig modell for hjemfall. Dette er en del av det arbeidet vi nå er inne i, men hvor det verken er konkludert fra vår side eller har kommet noen entydige tilbakemeldinger fra ESA, sier Enoksen til NTB.

Viser ikke skissen

Enoksen vil imidlertid ikke utdype hva den nye skissen dreier seg om. Han vil heller ikke svare på om den nye skissen er basert på tidligere forslag som er fremmet, eller om dette representerer noe helt nytt.

Sp-leder Åslaug Haga har tidligere sagt at ingen av de kjente alternativene til den norske hjemfallsordningen er gode nok.

– Det er ingen av de modellene som er utredet som er så gode som den ordningen som vi har hatt. Den ordningen har stått seg i snart hundre år, og det er en god ordning. Og jeg er fremdeles skuffet over at vi ikke fikk medhold i rettssalen, sier Enoksen.

Han ser mandagens møte som det første av flere møter, og regner med at det er et godt stykke igjen før en er i havn med en ny ordning som begge parter kan akseptere.

– Vi er i en tidlig fase nå, sier Enoksen, men beskriver samtalene som konstruktive.

Uenige

Tidligere har ESA og den norske regjeringen vært uenige om premissene. Nå har EFTA-domstolen satt rammene, og den norske stat er villig til å følge de nye spillereglene.

– Vi har selvfølgelig vært uenige, i og med at vi i forrige runde ikke klarte å komme fram til en løsning. Nå foreligger det en dom og vi forholder oss selvfølgelig til den. Vi jobber for å finne løsninger som ligger innenfor premissene og dommen, sier energiministeren.

Selv om regjeringen vet hva ESA mener, er ikke Enoksen enig i at prosessen som nå gjenstår, først og fremst dreier seg om å få til et forslag som er spiselig for hjemlige velgere.

– Nei, jeg ser det faktisk ikke sånn. Det som er avgjørende for meg nå er å få på plass en modell som skal videreføre den hundre år lange tradisjonen som er i forhold til at vannkraft er fellesskapets eiendom.