Tre av stemmene var blanke. Enoksen var eneste kandidat til vervet.

NTB