Det er statssekretær Odd Anders With (KrF) i Barne— og familiedepartementet som opplyser dette til Bergens Tidende. Regjeringen skal om kort tid behandle denne saken og så sende den ut på høring.

Etter planen skal forenklingen tre i kraft fra årsskiftet.

— Vi ser at det er på tide å vise organisasjonene større tillit. De har hittil brukt altfor mye ressurser på å følge et unødig detaljert regelverk. Det har faktisk vært slik at man har behøvd utdannelse på høyt nivå for å fylle ut alle skjemaene riktig, sier With.

Det er alle typer frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som på denne måten vil få en håndsrekning. Men idrettsorganisasjoner er unntatt. For dem gjelder spesielle regler. Det blir heretter mindre byråkrati og færre regler å forholde seg. Denne forenklingen vil gjøre det mye mer attraktivt, håper statssekretæren, å stelle med denne type organisasjonsarbeid.

— Regelverket for tildeling av støtte har for enkeltes vedkommende vært så komplisert at de endatil har gått glipp av støtte, sier With.

– Dette oppryddingsarbeidet er blitt forberedt en god stund, for det har ikke skortet på klager til departementet, tilføyer han.

— Er du ikke redd for at det skal bli større misbruk av statsstøtten når regelverket blir forenklet?

— Nei, for kontrollen med bruken av pengene blir ikke svekket.