— Men betingelsen er at de er aktive skyttere i AG-3 klassen eller driver feltsport hvor skyting er en av flere disipliner, er stabssjef i HV, brigader Sigurd Hellstrøm til NTB.

Bare dersom HV-soldater og befal innfrir disse to kravene, kan de søke Heimevernet om tillatelse til å beholde AG-3-geværene intakt.

De enkelte distriktssjefene i HV som behandler og avgjør søknadene, understreker Hellstrøm.

Bestemmelsen som åpner for at enkelte befal og soldater i HV kan beholde tennstemplene på denne måten, går tilbake til siste halvdel av 90-årene. Bakgrunnen er en avtale mellom Forsvarssjefen og Norske Reserveoffiserers Forening.

Ikke korrekt

Hellstrøm sier til NTB at det ikke er korrekt at ordningen er knyttet opp til jakt eller storviltprøve. Han korrigerer dermed Nationen, som tirsdag skriver at Alle HV-soldater som jakter eller trener skyting kan få tilbake tennstempelet til AG-3-geværet. - Ordningen har ikke noe med jakt å gjøre, sier Hellstrøm.

Bestemt i fjor

I fjor ble det bestemt at alle de rundt 80.000 HV-soldatene i Norge skulle levere tennstemplene til nærmeste HV-ledelse. Årsaken var de mange drapene som har skjedd med HV-våpen. Innleveringen har imidlertid ikke gått helt etter planen.

Fortsatt mangler det rundt 1.000 tennstempler, selv en måned etter at den utvidede fristen gikk ut.

(NTB)