Styret ønsker seg mellom 500 millioner og 1 milliard kroner. Enitel asa eier 50 prosent av Broadband Mobile ASA som ble tildelt en av fire UMTS-lisenser av Samferdselsdepartementet i november i fjor.

Styret tar sikte på å hente i størrelsesorden 500 millioner til 1 milliard kroner ved nytegning av aksjer, eller ved opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer. Innhentingen planlegges gjort i løpet av 2001.

-Dette gjøres for å forsterke selskapets finansielle fleksibilitet, uttaler administrerende direktør i Enitel Øyvind Hauge i en pressemelding.NTB