— Vi er alle godt fornøyd med det alle forhold tatt i betraktning. Men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde fått mer for selskapet. Kjøpesummen er langt under den kapital som er investert i nettet vårt, sier Pål Kristoffer Sørvoll, administrerende direktør i Enitel AS til NTB.

Budrunde

BaneTele AS fikk tilslaget med høyeste bud på 300 millioner kroner etter en budrunde med Umoe Invest, som eies av NHO president Jens Ulltveit-Moe, og Orkla Enskilda.

Salgsavtalen inkluderer også nordre del av Europaringen, selskapets fibernettverk, som går mellom Oslo, Charlottenberg, Stockholm, Malmø, København, Göteborg, Kornsjø og Oslo.

Avtalen inkluderer at BaneTele har blitt løst fra en langsiktig kontraktsforpliktelse.

Vilkåret for inngåelse av avtalen er ifølge Enitel at e-verkene aksepterer BaneTele som ny kontraktspartner. BaneTele overtar utgiftene knyttet til denne virksomheten med tilbakevirkende kraft slik at det på disse områdene ikke blir nødvendig å trekke på statsgarantien.

Varsler oppsigelser

BaneTele AS vil ansette en rekke personer fra Enitel AS i selskapet etter oppkjøpet, men ikke alle. I dag arbeider 380 personer og 40 vikarer i Enitel AS.

— En vesentlig del av de nåværende ansatte i Enitel vil få tilbud om stilling i det selskapet som BaneTele stifter for å drifte den nye virksomheten, sier Sørvoll.

Sørvoll ønsker ikke å kommentere hvor mange ansatte som vil følge med på lasset, men sier at det er en betydelig del av de ansatte som ikke vil bli tilbud arbeid i det nye selskapet.

BaneTele har fått tilbud om å kjøpe driftsselskapet Enitel Drift til drift av det nye Enitel AS, som i dag har en aksjekapital på 100.000 kroner.

Mer gjeld

Enitel AS, Norges nest største teleoperatør, begjærte seg selv mandag konkurs fordi ledelsen i teleselskapet klarte å finne en løsning som gjorde det mulig å fortsette driften i den daværende formen.

"Til tross for fremleggelsen av ny forretningsplan lykkes det ikke å hente inn kapital for å drive Enitel AS videre", skrev selskapet i en pressemelding mandag.

Den totale gjelden til selskapet er ifølge Sørvoll på 4 milliarder kroner. Sørvoll sier til NTB at Enitel AS fortsatt har igjen å selge noe aktiva. Så gjenstår det å rydde opp i resten av konkursboet. Han regner med at kreditorene, når dette er gjort, vil ha fått inn om lag 400 millioner kroner.