Avtaleteksten, som ble sluttforhandlet i møter mellom USAs president Barack Obama og en gruppe store utviklingsland fredag kveld, setter ingen konkrete mål for utslippskutt.

**Les også:

— Utkastet til klimaavtale ikke ambisiøst nok**

Nærmest motvillig ble en gruppe av utvalgte land, som har vært en kjerne i forhandlingene, med på teksten natt til lørdag. Men i plenumsforsamlingen møtte enigheten sterk motstand fra flere land.

**Les også:

Nekter å godta avtalen**

Først på formiddagen, etter langtrukne diskusjoner og en to timer lang «kort pause» ble det klart at møtet «tar til etterretning» teksten som Obama og de andre hadde meislet ut.

En egen liste over landene som støtter teksten skal føyes til den, noe som betyr at det også blir synlig hvem som er imot. Likevel regner analytikere med at denne vil gi teksten godt nok grunnlag til at bestemmelser i den om tidligfinansiering av tiltak i utviklingsland kan tre i kraft.

Tror du avtalen vil bedre klimaet?