Det er en samlet økning på 6.000 tonn fra i fjor.

Avtalen ble undertegnet i St. Petersburg fredag ettermiddag etter en ukes møter i den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Totalkvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere. Det betyr at Norge får fange i alt 202.650 tonn, en økning på 3.150 tonn fra inneværende år. En del av den norske kvoten omfatter forskningsformål, mens fiskerne får fange 195.650 tonn.

I forhold til i fjor betyr det at hele økningen i Norges kvote denne gang går til fiskerne.