Avtalen er et resultat av forhandlinger mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet.

Beslutningen innebærer at tjenestemenn som har avsluttet uttransportering, får en ny fridag og en godtgjørelse på 500 kroner dersom returreisen med overnatting strekker seg mer enn fem timer inn i et fridøgn.

Godtgjørelsen kommer i tillegg til en daglig ekstragodtgjørelse som ble gitt 22. mars. Den nye bestemmelsen får virkning fra samme dato.

Både leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund og politidirektør Ingelin Killengreen er glad for at saken er løst.

— Vi har ment at de generelt hadde godt betalt og gode betingelser, men når vi gikk dypere i det, ser vi at det er greit at de får en ekstra fridag og 500 kroner når belastningen er spesielt stor, sier Killengreen til NTB.

Opphoping

Johannessen understreker at det er en midlertidig avtale som skal reforhandles til sommeren, men er fornøyd med at de kan legge konflikten bak seg foreløpig.

— Dette har fått uheldige konsekvenser. Da tenker jeg på opphopingen av asylsøkere som skulle vært uttransportert. Nå regner jeg med at vi vil ta opp transportene igjen mandag. Jeg vil anbefale medlemmene å godta avtalen, sier Johannessen.

Det har ikke vært full stans i uttransporteringer av asylsøkere.

— Vi har transportert til nærområder i Norden, men ikke så langt nedover i Europa. Når det gjelder de lange reisene, har det vært liten aktivitet siden i fjor høst, sier Johannessen.

- Ulønnet hjemreise

Politifolkene som transporterer ut asylsøkerne, tar vanligvis mellom 40 og 60 turer i året. Bakgrunnen for konflikten var at de ikke lenger ville jobbe på fridagene uten lønn. Politiet protesterte mot at de ikke ble lønnet for den tiden det tar å reise hjem igjen.

3.700 asylsøkere venter for tiden på uttransportering. Ifølge tall fra TV 2 koster asylsøkernes opphold i Norge nærmere 400 millioner kroner fram til nyttår, mens det vil koste 20 millioner kroner å betale politifolkene for å gjøre jobben.

- Dugnad

Justisminister Odd Einar Dørum (KrF) satte sinnene i kok da han forrige uke uttalte at politifolk måtte jobbe på dugnad for å få fortgang i arbeidet med å følge asylsøkere som har fått avslag på søknadene, ut av landet.

— En svært lite klok uttalelse, nesten som å helle flere hundre liter bensin på bålet, sa Johannesen da.

Senere modererte Dørum seg og sa at dugnad innebar at flere må løse saken sammen, og at ingen skulle jobbe gratis. Og det slipper altså politifolkene med den avtalen som ble inngått torsdag.

(NTB)