Partene er enige om et generelt tillegg på 4875 kroner per år. De som har en årslønn lavere enn 286.030 kroner, får et ekstra tillegg på 1950 kroner.

— Forhandlingene vil nå fortsette i den enkelte virksomhet. Det er opp til de lokale parter å avgjøre hvor store årets lønnstillegg faktisk blir, sier NAVOs forhandlingsleder Anne-Kari Bratten.

Det er den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne som skal legges til grunn for lokale forhandlinger. De videre forhandlingene skjer innenfor ti store foretak, blant dem Norges Bank, Avinor, NRK, NSB, Posten og helseforetakene. Fristen for disse forhandlingene er 4. mai.

LØNNSØKNING: Statsansatte er blant dem som nå får mer å rutte med.
JON TUFTO