982 personer ville ha gått ut i streik fra tirsdag morgen dersom partene ikke klarte å bli enige om forslag til revidert landsoverenskomst for perioden 2010-2012. Enigheten kom omsider på Riksmeklingsmannens kontor, to timer på overtid.

— Vi har kommet i havn og det blir ingen streik. Vi har hatt store utfordringer. Vi har gitt og det har også arbeidsgiversiden, slik at vi kunne unngå streik. Vi mener vi har kommet fram til et resultat vi kan leve med, sier forhandlingsleder Karin Solum i Handel og Kontor til NTB.

Partene ble blant annet enige om punkter som berører overtidsbetaling og permisjonsordninger i forbindelse med sykdomsbehandling og konferansetimer i skole og barnehage.

AAF skal nå styrebehandle forslaget, mens HK sender forslaget til uravstemning hos sine medlemmer. Svarfrist er 2. desember.