Dermed kan de avis— og trykkeriansatte som er organisert i Fellesforbundet, møte på jobb til vanlig tid torsdag.

Fellesforbundets forhandlingsleder Knut Øygard sier at de fikk gjennomslag for alle sine viktigste krav.

— Vi har fått en ny bestemmelse som legger til rette for arbeidstidsbestemmelser på den enkelte bedrift. Det anbefalte forslaget styrker de midlertidig ansattes stilling, og klubbenes drøftingsrett i forbindelse med bruk av midlertidige stillinger, sier Øygard.

Forslaget som ble anbefalt av både Fellesforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL), ble framlagt av meklingsmannen ved 4.30-tiden natt til torsdag.

Forslaget innebærer at minstelønnssatsene økes med 13 kroner timen. I tillegg kommer et justeringstillegg på 4.875 kroner per årsverk.