En tiltakspakke på rundt en milliard kroner kombinert med endrede anslag for både sykefravær og skatteinntekter gjør at regjeringens regnestykke går i balanse. Den opprinnelige målsettingen om å kutte sykeutbetalingene med 2,5 milliarder kroner er innfridd uten mer bruk av oljepenger.

– Regjeringen har ikke investert noen prestisje i virkemidlene. Derfor har vi sett positivt på mulighetene til å skaffe tilsvarende reduksjon med andre grep. Alle parter tar nå et større ansvar og gjør en felles anstrengelse for å få sykefraværet ned, i tråd med avtalen om inkluderende arbeidsliv, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Han har selv ledet utvalget der regjeringen og lederne for de åtte største organisasjonene i arbeidslivet har diskutert seg fram til nye tiltak for å få ned sykefraværet.

Arbeidsgiverne mister den rabatten de i dag har på folketrygdsavgift for arbeidstakere på over 62 år. Motytelsen er at regjeringen kjøper helse— og rehabiliteringstjenester for 631 millioner kroner for å få sykmeldte raskere tilbake i arbeidslivet. Dette utgjør den største delen i en tiltakspakke som summerer seg opp til rundt en milliard kroner.

Unio fornøyd

– Dette har vært en god prosess der alle parter har tatt økt ansvar for å få ned sykefraværet, sier statsminister Jens Stoltenberg

Unio-leder Anders Folkestad sier avtalen om et inkluderende arbeidsliv kommer styrket ut etter avtalen i sykelønnsutvalget.

– Jeg er fornøyd med at vi er kommet i mål. Dette er en seier for trepartssamarbeidet i arbeidslivet, sier Folkestad.

Han viser til at det overføres penger fra arbeidsgiveravgift til seniorer over 62 år til statlig kjøp av operasjoner og attføringstiltak. Dette er fornuftig politikk i dagens situasjon, mener Folkestad.

Finn Bergesen jr. fra NHO, statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Liv Valla under pressekonferansen etter det første møtet i det såkalte IA-utvalget.
Larsen, Håkon Mosvold