Avtalen innebærer at arbeidstiden for 9.000 polititjenestemenn øker med 1 time per uke.

— Et godt bidrag

Hovedsammenslutningene i staten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet har skrevet under den nye arbeidstidsavtalen i politi- og lensmannsetaten.

— Avtalen er et godt bidrag på veien til å lette den spente situasjonen i politiet, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

YS Stat er svært glade for at en avtale nå er i boks.

— Vi er glad for at det nå endelig er en avtale på plass som sikrer forutsigbarhet og ro rundt politiet, sier Eivind Solberg, fungerende leder for YS Stat.

40.000 mer i lønn

Avtalen koster 335 millioner kroner for staten og trer i kraft fra 1.10 2009.

Over 6.000 politifolk får 40.000 kroner mer i året, og det er beregnet at ressursøkningen med utvidet arbeidstid vil gi 230 nye årsverk i politiet. 600 påtalejurister og 400 andre stillinger får 35.000 kroner i tillegg.

Den generelle økte godtgjørelsen for de 9.000 er 15.000 kroner, så kommer det 25.000 i tillegg for 6.000 av dem på grunn av økt belastning.

Den nye avtalen kommer etter lang tids uenighet. Natt til 1. juli brøt forhandlingene om en ny særavtale om arbeidstid for politiet sammen.