Det er støtten til de 28 nummer 2-avisene som ligger an til å ryke.

Dette er aviser som BA med et opplag på under 80.000 og med en større konkurrent i sine omgivelser.

BA trues av nedlegging

I år ble det bevilget til sammen 180 millioner kroner i såkalt produksjonsstøtte.

Det er tre typer aviser som kan hente penger fra denne potten, foruten nummer 2-aviser er det lokalaviser med opplag under 6000 og de fem såkalte meningsbærende riksavisene, Klassekampen, Dagen, Vårt Land, Nationen og Dagsavisen. For BA er pressestøtten helt nødvendig. I fjor mottok avisen nesten 20 millioner kroner i statstilskudd.

Et annet moment som vurderes er et eventuelt tak på hvor mye en enkelt avis kan motta i pressestøtte.

— Poenget med pressestøtten var å sørge for et mangfold av aviser. Men vi mener du ikke trenger å ha dette mangfoldet i hver eneste by i Norge, sier en av Høyres stortingsrepresentanter. Partiet har helt siden pressestøtten ble innført som en midlertidig hjelp i 1968, vært negativ til støtten.

Kutter i annonsebudsjettet

Etter det Bergens Tidende erfarer er de tre partiene enige om å skjerme støtten til de meningsbærende avisene og de små lokalavisene. Det er støtten til aviser som BA de trolig vil redusere.

De kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen er blant de aviser som ikke rammes av kutt i støtten. Det kan også bli aktuelt å kutte flere millioner kroner i mer indirekte støtte. Staten bruker hvert år flere titall millioner på stillingsannonser. BT kjenner til at det arbeides for å redusere også denne posten. Det er grunn til å understreke at de tre forhandlingsdelegasjonene som sitter sammen på Stortinget hele tiden er nøye med å understreke at ingenting er avgjort før alt er avgjort.