JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

I mange andre land er det fattet vedtak om det motsatte av frykt for dødelig BSE-smitte.

Dermed kan blodbanken ved Haukeland fortsette å bruke blod fra sine svært mange blodgivere med opphold i England og andre kugalskap-land i Europa bak seg.

Ullevål sykehus advarte Det var smittevernavdelingen Ullevål sykehus som i november i fjor ba Helsedirektøren vurdere risikoen for at den menneskelige varianten Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS) kan overføres via blodgivning på sykehusene.

Ullevål anbefalte å kutte blodgivere med opphold i Storbritannia i perioden mellom 1980 og 1996.

Årsaken til denne advarselen var at sikre slakterutiner for storfe først ble innført i Storbritannia for fem år siden. Flere mennesker er nå døde av CJS i Storbritannia.

Sjekket i lang tid Nå har både Smittevernrådet og Fokehelsa gjennomført omfattende undersøkelser. De avviser ikke muligheten for at norske blodgivere med England-opphold i den «farlige» 16-årsperioden frem til 1996 kan være smittebærere.

– Det synes også klart at smitten kan overføres med blodtransfusjon hos pattedyr. Det er derfor sannsynlig at dette også kan ramme mennesker, skriver Folkehelsa i et brev til Statens Helsetilsyn.

– Vår risikoberegning viser at andelen av norske blodgivere som kan være bærere av prionsmitte (dødelig BSE red. anm.) etter mer enn seks måneders opphold i Storbritannia i 1980 – 1996 kan være mindre enn 0,5 smittede per million givere, sier direktør Bodolf Hareide i Folkehelsa.

– Folkehelsa anser derfor at risikoen for overføring av smittestoffet som forårsaker sykdommen CJS er så liten at det ikke er grunnlag for å ekskludere som blodgivere personer som har oppholdt seg i kortere eller lengre tid i Storbritannia og andre europeiske land, sier Hareide.