Mange lærerstudenter ber tynt om å få slippe å undervise i engelsk når de er ute i praksis i skolen. De føler at ungene kan mer språk enn dem.

Truet med å si opp

— En øvingslærer sendte brev til høyskolen og truet med å si opp da han så nivået på engelsken til lærerstudentene. Han nektet å slippe studentene løs på elevene sine. De var så dårlige i engelsk, sier høyskolelektor Anna Birketveit på engelskseksjonen, Høgskolen i Bergen (HiB).

67 prosent av engelsklærere på småskoletrinnet (1.-4. klasse) mangler godkjent utdanning i faget. For barneskolen samlet er tallet 57 prosent. På ungdomstrinnet mangler 20 prosent av engelsklærerne utdanning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (1998-2000).

Fagfolk bekymret

— Situasjonen er alvorlig. Mangelen på kvalifiserte lærere i fremmedspråk burde være en kilde til bekymring for skolepolitikere og samfunnet for øvrig, sier høyskolelektor Anna Birketveit.

Med Reform 97 ble engelsk obligatorisk for 6-åringer i norsk skole. Men for lærerne er faget ikke obligatorisk, det er valgfag. Under ti prosent av studentene velger å ta engelsk som del av lærerutdanningen sin.

Per i dag mangler det 15.000 engelsklærere i grunnskolen. Høy alder på engelsklærerne i skolen og dårlig rekruttering gjør at engelskekspertene ser mørkt på fremtiden for faget. Innen ti år kan skolen være nærmest tømt for engelsklærere.

Nervøse lærere

— Mange studenter har ikke lyst til å undervise i engelsk. De er usikre i faget og føler at de har brukt språket for lite, sier Tove Laukeland, lærer ved Haukedalen skole.

Hun har vært engelsklærer i 36 år, og er medforfatter av en lærebok i engelsk for 1.-4. klasse. Usikre lærere gjør at undervisningen kan bli ensformig for elevene. For mye foregår på norsk, mener Laukeland.

— For mange elever oppleves faget som kjedelig, og de velger bort faget når de kan. Andre sliter med lærerens manglende kunnskaper ved at de får dårlig ordforråd eller uttaler ord feil, mener høyskolelektor Birketveit.

Andre fag sliter også

Det er ikke bare engelskfaget som sliter med nok utdannede lærere. Tysk- og fransklærere i grunnskolen er også mangelvare. En undersøkelse Bergens Tidende nylig presenterte viser at en av fem tysklærere i ungdomsskolen aldri har studert tysk. Ytterligere 50 prosent av lærerne tilfredsstiller kun minstekravene.

Tidligere er det kjent at matematikk og naturfag sliter med lav rekruttering, samtidig som en stor del av lærerne i årene fremover går av med pensjon.