— I land som har hatt denne ordningen en stund ser vi at boliger med god karakter omsettes for høyere pris enn tilsvarende bolig med dårlig karakter. På sikt kan dette også skje i Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Totland Harket i Norges vassdrags -og energidirektorat (NVE).

Sjekk din bolig her! (tjenesten krever pålogging)

Ny selvangivelse

Om knappe to måneder, den første januar 2010, skal alle boliger i Norge energimerkes. I praksis betyr dette at alle boligeiere som selge et hus eller en leilighet selv må gå inn på NVE sine nettsider og svare på spørsmål og svar. Ut fra dette settes det en energikarakter på boligen, og denne skal ligge ved salgsprospektet.

Karakteren gjenspeiler hvor mye energieffektiv boligen er.

— Det blir en slags selvangivelse der man svarer på spørsmål om byggeår, isolering, vinduskvalitet og andre ting som har betydning for hvor mye energi boligen trenger. NVE kommer til å ta stikkprøver for å sjekke at opplysningene som oppgis er riktige, sier Totland Harket.

Karakterene går fra A til G der A er den beste. Men for å få et gyldig energimerke må du gjøre dette på nytt i januar 2010.

Se karakterskalaen her

Nytt hus gir C

Ifølge NVE vil mange norske boligeiere ende opp med karakterer som ville gitt stryk på et universitet eller en høyskole.

— Vanlige hus som bygges etter dagens standard vil få karakteren C. Mitt eget hus som er 12 år gammelt fikk karakteren E, sier Totland Harket.

De strenge kriteriene er gjort helt bevisst.

— Folk må ikke få panikk dersom de ender opp med en veldig dårlig karakter på boligen sin. Vi har satt kravene slik for at det skal være noe å strekke seg etter. Alle som gjennomfører energimerkingen får en tiltaksliste med forslag til hvordan de kan forbedre seg ved å for eksempel intallere varmepumpe og bytte vinduer, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Karakterordningen er allerde innført i en rekke europeiske land. Sverige og Danmark har energimerket boligene sine i flere år.

- Markedet bestemmer

Norges Eiendomsmeglerforbund er spent på virkningene av energikarakterene.

— Det som blir avgjørende er hvor stor plass denne merkingen får i folks bevissthet. I det øyeblikket kundene begynner å etterspørre boliger som kommer høyt oppe på skalaen vil dette definitivt påvirke prisene. Boliger som er mer økonomisk gunstig enn andre får et høyere prisnivå, sier infomasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund Roger Nyborg.

— Markedet bestemmer hva boligen er verd. Desto flere som blir bevisste på dette, desto mer påvirket blir prisene, legger han til

Inforamsjonssjefen tror oppmerksomheten rundt energimerking kommer til å øke gradvis.

— Vi merker neppe noen stor endring fra 1. januar, sier informasjonssjefen.

Skeptiske takstmenn

Norges TakseringsForbund er kritiske til at den enkelte boligeier selv skal rapportere om standarden på huset eller leiligheten

— I prinsippet energimerkingen en veldig bra ordning, men denne selvangivelsen er noe utilstrekkelig. Boligeiernes kompetanse er begrenset og det er alltid noen få som vil farge svarene i sin egen favør, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk.

Også han tror at merkingen vil få betydning for boligprisene, men det kommer til å ta tid.

— Tilbud og etterspørsel bestemmer dette. Bevisstheten rundt merkingen må sitte fastere før vi ser endringer i prisnivået, sier Støbakk.

Tror du energimerkingen vil påvirke boligprisene? Diskuter saken under!

NYTT; MEN IKKE PERFEKT: Et nybygd hus etter dagens standard vil trolig ende på en C i energivurderingen.