«I en globalisert verden, med Norges plassering i utkanten av Europa er det viktig å satse på utbygging av infrastruktur for å redusere transportkostnadene for norske produkter, og sikret økt verdiskapning. Høyres landsmøte vil ha en sterk satsing på samferdsel, og spesielt veibyggingý, heter det i resolusjonen.

Finansminister Per-Kristian Foss gikk hardt ut mot lettelser i oljebeskatningen før landsmøtet i Høyre startet. Det var kystfylkene svært lite fornøyd med. Men i går ble Høyre enige om en energiresolusjon, som kystfylkene kan godta. — Landsmøtet fikk inn en formulering om at man skal legge til rette for produksjon av mindre felt og haleproduksjon. Det skal oppmuntres til slik produksjon gjennom at det åpnes for å innføre fornuftige vilkår, sier byrådsleder i Bergen Monica Mæland (H).