Riksadvokaten har likevel besluttet at tiltalen mot Schumann ikke skal endres, opplyser statsadvokat Tor Christian Carlsen til NTB.

Schumann er i likhet med ti av de øvrige 13 tiltalte i NOKAS-saken dømt for grovt ran med døden til følge. Begrunnelsen for at den opprinnelige tiltalen opprettholdes, er blant annet at en endret tiltale uansett ikke vil medføre endring i strafferammen.

Dessuten anses det som tvilsomt om tiltalen kan endres uten at straffesaken mot Schumann må starte på nytt i tingretten.