I forslaget til nytt arbeidsprogram som skal behandles under landsmøtet frem til søndag, foreslår en enstemmig programkomité blant annet følgende som angår næringslivet:

  • Det skal være minst 40 prosent kvinner i alle bedriftsstyrer.
  • Arbeidstakere skal få forkjøpsrett til å overta bedrifter som flagges ut eller legges ned.
  • Høyere skattlegging av bolig og eiendom, i tillegg til andre reguleringer som gjør det mindre lønnsomt å låse store verdier i fast eiendom.
  • Skattelettelser på investeringer i økt produktivitet gjennom bedre avskrivningsregler.
  • For å forhindre at bedrifter kjøpes opp for å bli slaktet og lagt ned, vil partiet ha en lov om erverv av næringsvirksomhet. I en slik lov skal man kunne stille krav til nye eiere om å trygge arbeidsplassene.
  • Både stat, regioner og kommuner bør aktivt opprette offentlig eide selskaper som skal være spydspisser i utviklingen av viktige næringer.