Målingen Sentio har gjort baserer seg på 7940 intervjuer i hele landet i perioden januar-mars. Den viser at 55,1 prosent ville sagt nei og kun 34,2 prosent ja hvis det hadde vært folkeavstemning om et eventuelt norsk EU-medlemskap nå.

Dette viser en klart økt motstand fra tilsvarende måling i fjerde kvartal i fjor. Da ville 50,7 prosent stemme nei og 38,6 prosent stemme ja.

— Truer trepartiregjeringen

Leder i Europabevegelsen, stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) kan ikke se noen begivenhet eller debatt i årets første kvartal som kan forklare den økte motstanden.

— De fleste oppfatter dette som en sak som ikke er aktuell. Mange vil nok også mene at hvis denne saken settes på dagsordenen vil regjeringen gå i oppløsning. Ikke minst gjelder det EU-tilhengere blant trepartiregjeringens støttespillere. Så her foregår det nok en sammenblanding av to motiver, sier Hansen.

— Men viser ikke denne målingen at det er en tapt sak dere kjemper for?

— Nei, det tror jeg ikke. Men den bekrefter en utvikling vi har sett over tid. Jeg tror ikke vi får en reell test på holdningen før debatten om medlemskap blir aktualisert igjen.

Diskusjon på Island

— Det kan vel bli lenge til?

— Nå foregår det en diskusjon på Island. Hvis den fører til at Island bestemmer seg for å søke EU-medlemskap i løpet av et par års tid, vil Norge også bli nødt til å ta den debatten.

Svein Roald Hansen legger ikke skjul på at han håper på en slik utvikling.

— Bergens Tidende hadde nettopp en måling som viste stor oppslutning om EØS. Da er det etter mitt syn et paradoks at det er en så sterk motstand mot å bli med i EU. Jeg tror svært få er klar over hvor integrert vi er i EU-samarbeidet gjennom EØS og Schengen. Vi er med i nesten alt, men uten at vi har medbestemmelse, sier Hansen.

Flere sier nei også i Ap

Målingen viser også at hans egne velgere er skuffende svake i troen, sett fra et tilhengerståsted. I første kvartal var det 48 prosent av velgerflokken til Ap som sa nei til EU-medlemskap, og bare 40 prosent ja. Nei-flertallet har økt også her fra kvartalet før.

Faktisk er det bare blant Høyres velgere det er flertall for norsk EU-medlemskap. De fordeler seg med 56,5 prosent ja og 36,8 prosent nei.

Venstres velgere er de nest mest EU-vennlige. De er delt nokså nøyaktig på midten, med 43,3 prosent ja og 44,6 prosent ja.

Hordaland representativt

Sentio-målingen viser ellers at ikke noe fylke lenger har ja-flertall. Siden forrige måling har både Akershus og Oslo tippet over på nei-siden.

Velgerne i Hordaland fordeler seg omtrent som på landsplan, med 55,9 prosent nei og 32,4 prosent ja. Færrest tilhengere av norsk EU-medlemskap er det i Sogn og Fjordane, bare 19,6 prosent.

Bør Norge søke medlemskap i EU? Si din mening!