For bare en måned siden skrev Bergens Tidende at Forsvaret bare hadde behov for fire av ti unge. Nå viser det seg at det reelle behovet ligger enda lavere, trolig tre av ti.

I fjor hadde Forsvaret bruk for 10.813 soldater. I år er det bare rekvirert 8314 rekrutter til førstegangstjeneste. Dette utgjør 36 prosent av de tjenestedyktige fra sesjonene. Tar en med dem som ble kjent tjenesteudyktig på sesjon, blir det omtrent tre av ti unge som må gjennomføre førstegangstjenesten.

Nedgangen i årets soldatbehov skyldes flere ting. Hæren har utsatt deler av august-innrykket til januar. I tillegg er det en generell soldatreduksjon i Hæren, Luftforsvaret og Heimevernet.

Noe av det reduserte soldatbehovet skyldes milliardsprekken i forhold til Forsvarets budsjett i fjor. Hæren hadde store deler av overforbruket, og er pålagt å dekke inn deler av dette i år. For å spare penger har Hæren dessuten besluttet å utsette hovedinnrykket av rekrutter fra slutten av august til 1. september.

Selv om Forsvaret i år trenger færre soldater enn noen gang, betyr ikke det automatisk at de som ikke kommer inn i år, blir fritatt for førstegangstjeneste. De blir overført til en reservestyrke, som kan komme til å bli innkalt til førstegangstjeneste senere dersom behovet tilsier det.

For øyeblikket er det lite som tyder på det. Ungdomskullene de kommende årene vil vokse. Det er også lite som tyder på at behovet for flere soldater vil øke i overskuelig fremtid.