Slik avslutter kronpris Haakon sitt intervju med forfatteren og journalisten Gisle Hollekim i boken "Tronarvingene", som Schibsted forlag har gitt ut.

Intervjuet er gjort før bryllupet 25. august i år. Kronprinsen har ved flere anledninger senere sagt at giftermålet med Mette-Marit har gjort ham meget lykkelig.

Boken inneholder omtaler av de øvrige seks av Europas tronarvinger, monarkiets historie i de sju landene og oversikt over hver enkelt lands monarker opp gjennom tidene. Det er også omtaler av fyrstedømmene i Europa og verdensdelens eks-konger.

Forbildene

Norges tronarving — den nest yngste av de sju kommende monarkene i Europa - viser i intervjuet at de forbilder han har, i første rekke er hans egen bestefar kong Olav og også Jesus.

-Det er klart at da jeg vokste opp, var det ingen tvil om at det var kong Olav som var forbildet på hvordan en konge skal være. Det var jo han jeg kjente. Ellers tror jeg nok at alle de tre foregående kongene i Norge blir stående som forbilder, sier han.

Historiene om kong Haakon har selvsagt gjort et særlig dypt inntrykk på ham. Etter hvert har han fått et mye mer voksent forhold til sin far kong Harald, og lærer veldig mye av ham og den måten han utøver sin gjerning på.

-Ellers vi jeg også gjerne si at jeg synes Jesus er et veldig godt forbilde å ha. Da tenker jeg særlig på at han var så tolerant, at han kunne snakke med hvem som helst uten å være fordømmende, sier kronprinsen.

Ikke på akkord

Kronpris Haakon ser det som forsvarlig og riktig å forberede seg til oppgaven og rollen som framtidig monark, søke å ta vare på seg selv og menneskene rundt seg, og være bevisst på å leve et liv hvor han kan utvikle seg selv.

-Disse to forhold har lett for å bli satt opp mot hverandre, men jeg som er midt inne i det, ser det slik at jeg vil løse oppgavene bedre ved å ha ro med meg selv og ikke gå for mye på akkord med det jeg helst vil. For å si det på en annen måte: En ulykkelig konge vil i det lange løp ikke være en god konge. For meg har det vært viktig ikke å isolere meg fra samfunnet, sier kronpris Haakon.

Det er en rekke forventninger til hvordan kronprinsesse Mette-Marit skal forberede seg.

-Det er ingen faste regler for dette. Nesten ingen. Men det eksisterer absolutt en del forventninger, og forventningspresset kan være vanskelig å takle. Det kan være vanskelig å forholde seg til noe som er så pass ullent fordi det er så få absolutte forpliktelser. Men derfor reagerer folk positivt eller negativt alt etter deres oppfatning av hva som bør gjøres. Mange mener også at man skal opptre på samme måte som dem som har vært i tilsvarende posisjon før, sier kronprinsen.

Europa-kollegene

De er nære venner alle Europas tronarvinger - Haakon, Sveriges Victoria, Danmarks Frederik, Nederlands Willem-Alexander, Belgia Philippe, Storbritannias Charles og Spanias Felipe.

-Vi er jo kolleger og i samme stilling. Sånn sett bindes vi sammen. I tillegg til det er vi jo i familie, de fleste av oss, sier Haakon.

-Vi treffes stort sett i sammenhenger som brylluper, begravelser, minnehøytideligheter og ved andre offisielle anledninger som jubileer og lignende. Av og til treffes vi også privat, men det blir ikke så veldig ofte. Det er fint når vi har muligheten til å være sammen og snakke om felles problemstillinger. Vi løser nok oppgavene forskjellig mange av oss, og det er jo greit, men likevel er det bra å dele hverandres erfaringer, sier kronpris Haakon.

LYKKELIG: Kronprins Haakon har ved flere anledninger sagt at giftermålet med Mette-Marit har gjort ham meget lykkelig. Her fra vielsen i Oslo domkirke 25. august i år, der de to blir velsignet av Oslos biskop Gunnar Stålsett (Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix)