Tallene kommer fram i en undersøkelse Sentio Norsk statistikk har gjort for Nationen. I de midtnorske fylkene har en av fire kjøpt og drukket sprit som er smuglet inn i landet.

8 prosent av kvinnene

20 prosent av dem som bor i bygdene har drukket smuglersprit mens tallet for byene bare er 15 prosent. Folk i 30-39 års alderen og med høy inntekt ligger på topp når det gjelder kjøp av ulovlig sprit. 21 prosent i disse gruppene har drukket smuglersprit.

Det er en markant forskjell mellom kvinner og menn. Mens en tredel av mennene svarer ja på spørsmålet om de har drukket smuglersprit er tilsvarende andel for kvinnene bare 8 prosent.

(NTB)