Det er ikke lett å være pinnsvin i en verden av biler. Og i år er dødstallene trolig høyere enn vanlig. Det sørger en forholdsvis varm vinter for.

— Norge ligger i nordgrensen til pinnsvinet sitt utbredelsesområde. Derfor er det naturlig at bestanden varierer fra år til år. En mild vinter vil gi flere pinnsvin siden flere overlever vinteren, forteller zoolog Beate Strøm Johansen.

Hun er forfatter av «Barnas bok om pinnsvin» som kom ut i 2000, og driver flere forskningsprosjekter på pinnsvinbestander.

— Ligger det mange pinnsvin i veigrøftene, er det en bekreftelse på at det er pinnsvinår. Der er det en helt klar sammenheng, sier Strøm Johansen.

Pigger ikke av i tide Flere lesere har den siste tiden ringt til BT og fortalt om at pinnsvin ligger strødd på en rekke steder langs veiene. Noen frykter til og med at det i visse miljøer har gått sport i å meie ned de totalfredede dyrene.

— Når pinnsvinet løper ut i veien, vil det som oftest fryse når det hører motordur. Når bilen kommer nærmere, vil det enten rulle seg sammen, eller prøve å flykte. Men siden beina er så korte, er det uansett for sent å slippe unna.

— Hvilken betydning har det for bestanden at opp til en tredel dør i trafikken hvert år? ý Det virker klart inn når dødstallene er så høye som det. Tallene sier oss at noe bør gjøres.

Foreslår undergang

— Som hva?

— Pinnsvin krysser veiene på faste steder. Derfor er det naturlig at det enkelte steder ligger døde dyr hele tiden, siden det stadig kommer nye. Små kanter langs veien på disse stedene vil redusere dødstallene. Eventuelt kan det legges rør under veien, sier Johansen.

— En pinnsvinundergang?

— Ja, det kan du si. Et siste alternativ er fartsdumper, som senker farten til bilene der hvor pinnsvinene krysser.

Hageeiernes venn

Pinnsvin kan bli 10 år gamle, og et ungekull kan inneholde så mange som ti til elleve små. Størrelsen på den totale bestanden er det ingen som vet.

Pinnsvinet er våken om natten, og spiser derfor sjelden hoggorm. Selv står de ikke i fare siden de er immun mot ormegift. 6000 pigger hjelper også på.

— Pinnsvinet kan godt spise orm. Men siden de er våkne på ulike tider, treffer de ikke så ofte på hverandre. For det meste spiser pinnsvinet insekter, snegler og meitemark. De er hageeiernes venn, for å si det sånn.

— Hva med mus og rotter?

— Da må de komme over bol, hvor de kan spise yngler. De voksne musene og rottene er nok for raske for dem, forteller Beate Strøm Johansen.

ETT AV MANGE: Dette pinnsvinet ble i helgen drept av en bil under et forsøk på å krysse veien på Bråtet på Bønes. Zoolog Beate Strøm Johansen mener kanter langs veiene, undergang i rør, eller fartsdumper kan senke de skyhøye dødstallene for pinnsvin i trafikken.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN