En time er ikke lenger 45 minutter. Den er 60 minutter. I hvert fall på skolen.

Det slås fast i et rundskriv fra Kunnskapsdepartementet. Endringen kommer med innføringen av Kunnskapsløftet og gjelder for alle trinn fra og med inneværebnde skoleår 2006–2007, med unntak av 10. trinn. Der er fortsatt en time 45 minutter.

Omregningen til klokketimer fra 45-munutters timer medfører ikke endringer i det totale omfanget av undervisnignen.

Men for samtlige øremerkede tilskuddsordninger for grunnskolen gos det tilskudd etter en timesats. Nå må beregningsreglene og timesatsene justeres og tilpasses det nye virkeligheten, nemlig 60 minutters timer.