Psykiater Hans Olav Fekjær har ingen tro på at like mange er avhengige av spill nå som før automatforbudet.

— Det vil jeg si er en svært luftig teori. Alle tilgjengelige data, både fra behandlingsapparat, selvhjelpsgrupper og hjelpetelefonene, tyde på det motsatte. Tallene på personer som søker hjelp har rast; først etter seddelforbudet i 2006, og enda mer etter automatforbudet i 2007, sier Fekjær, som er av de i Norge som har arbeidet mest med spilleavhengighet.

Andre folk på nettet

Psykiateren mener det i flere år har vært en jevn økning i avhengigheten til nettspill.

— Men vi har ikke registrert noen endring i dette etter at automatforbudet ble innført, sier Fekjær. Han viser også til at gruppen av nettavhengige er annerledes enn de automatavhengige.

— Den nettavhengige er stort sett en mann mellom 15 og 30 år, som spiller nettpoker. Blant de automatavhengige var alle aldersgrupper representert, og like mange kvinner som menn, sier Fekjær.

I automatbransjen mener de Fekjær drar helt feil konklusjoner. De viser til en fersk undersøkelse utført av SINTEF, på oppdrag fra Lotteritilsynet. Denne konkluderer med at andelen mennesker i Norge med spillproblemer har vært stabilt siden 2002.

- Må være nedslående

  • Undersøkelsen viser at det er like mange avhengige nå som før. De har bare flyttet over til utenlandske nettspill. Rapporten må være svært nedslående lesning for myndighetene, sier Ottar Dalset, styreleder i Norsk lotteri- og automatbransjeforbund.

De tapte kampen mot Norsk Tippings automatmonopol i EFTA-domstolen i fjor.

Psykiater Fekjær mener datagrunnlaget for SINTEF-undersøkelsen er altfor tynt til å trekke noen klare konklusjoner om utviklingen i avhengigheten.