Arbeiderpartifolk strutter etter å omdanne Norge til store regioner, slik at det kan bli slutt på fylkeskommunene. En lang rad utsendinger på landsmøtet ga uttrykk for dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen satt på første benk, sammen med resten av partiledelsen og lyttet og nikket. Denne reformviljen lød som søt musikk i øret hos den bergenske stortingskandidaten som lenge har ivret for å danne bl.a. en stor vestlandsregion.

— Fylkespolitikerne selv vet at det må en forandring til, og at fylkeskommunen strengt tatt ikke har noen eksistensberettigelse lenger, sier hun til Bergens Tidende.

Fylkesmenn som propper?

Litt lenger bak i salen satt florømannen Reidar Sandal som er partiets kommunalpolitiske talsmann i Stortinget. Han er enig med Strøm-Erichsen i at regionene bør være realitet om fem år, slik KS foreslår. Men han er samtidig betenkt, for han frykter sterke motkrefter som vil gjøre alt for å trenere reformen.

Sandal sier til Bergens Tidende at han sikter både til fylkesmenn og sentrale embetsmenn i departementene som kan bli propper i reformprosessen. De vil vokte sitt revir og gjøre det de kan for å hindre at statlig makt forsvinner ut av hendene deres.

— Vi må for all del ikke undervurdere disse motkreftene, sier han.

- Høyre avdemokratiserer

Strøm-Erichsen er på samme måte som Sandal overbevist om at vi trenger et forvaltningsnivå mellom kommunene og staten, i motsetning til de tanker Erna Solberg og Høyre gjør seg. Dette er nødvendig for å unngå altfor sterk sentralisering, sier de. Høyre, ikke minst i Bergen, praktiserer allerede en regulær avdemokratisering, etter Strøm-Erichsens mening.

Den tidligere byrådslederen vil helst ha med seg alle de fire vestlandsfylkene, men mener at Møre og Romsdal selv får bestemme hva de er best tjent med i nord. Hun vokter seg også vel for å foreslå Bergen som «regionhovedstad». Styringen bør deles på flere sentrale steder, mener hun - også til fordel for Sogn og Fjordane, legger hun til.

Strøm-Erichsen ser for seg en strøm av statlige oppgaver som bør delegeres til regionene: samferdsel, kultur, landbruksstøtte og ansvaret for videregående skole, for å nevne noen opplagte områder.

Valgkretser som før

Også stortingsrepresentant Olav Akselsen har klippetro på regiontanken. Både han og Strøm-Erichsen er overbevist om at det godt lar seg gjøre å beholde dagens stortingsvalgkretser - som følger fylkesgrensene - selv om vi går over til regioner. Akselsen ser ikke noen som helst praktiske problemer i fortsatt å representere «bare» Hordaland på Tinget, selv om vi får en stor vestlandsregion.