• En stor seier for Norge. Dette sikrer renheten i vårt felles matfat, sier statsminister Kjell Magne Bondevik etter at Sellafield-kampen i går ble kronet med seier.

Også miljøvernminister Børge Brende var et eneste stort glis på gårsdagens pressekonferanse.

— Jeg har sjelden vært så glad over en politisk avgjørelse. Dette er en gledens dag, sier Brende.

Miljøvernministeren har drevet et politisk hardkjør mot britiske myndigheter for å få stanset de radioaktive technetium-utslippene som forurenser norskekysten. Derfor kunne Brende i går innkassere en stor politisk seier da britene kunngjorde at de nå vil satse på en ny rensemetode.

«Nasjonal dugnad»

Den norske Sellafield-motstanden har i perioder skapt knuter på tråden mellom Norge og Storbritannia. Diplomatiske protester og trussel om rettssak mot den gamle allierte i vest har vært noen av ingrediensene.

— Jeg er svært glad for at en vanskelig sak i det ellers så gode forholdet til britene nå er ryddet av veien, sier statsminister Bondevik.

I går takket han alle som har engasjert seg i saken: kystbefolkning, miljøbevegelse, fiskerinæringen, Kirken og lokalpolitikere.

— Det positive utfallet er resultatet av en unik nasjonal dugnad, sier Bondevik.

Regjeringssjefen skryter også av sin egen miljøvernminister:

— Brende har ikke latt noen anledning gå fra seg til å ta saken opp med sine britiske kolleger og i internasjonale fora der radioaktiv forurensning og havmiljø står på dagsordenen. Dette har ikke vært noen enkel sak å kjøre frem, sier statsministeren.

Selv har Bondevik ved flere anledninger tatt Sellafield-utslippene direkte opp med statsminister Tony Blair, og i går takket han sin britiske kollega. Ifølge Brende var gårsdagens avgjørelse fra den britiske miljøvernministeren tatt med full støtte av Blair.

«Tunge motkrefter»

— At utslippene nå stanses viser at det nytter å kjempe for en sak man tror på, også i internasjonale saker der det er tunge motkrefter, sier Brende.

Det første store gjennombruddet kom på forsommeren i fjor da britene, etter langvarig norsk press, gikk med på å teste ut den rensemetoden som nå blir permanent løsning.

Brende understreker at de økte radioaktive nivåene langs norskekysten var i ferd med å nærme seg EUs tiltaksgrense ved atomulykker. - Vi kunne ikke utelukke at vi ville passere denne grensen for enkelte sjømatprodukter, sier han.

EUs tiltaksgrense er 1250 becquerel (Bq) per kg. De siste årene er konsentrasjonene i norsk tang økt til 660 Bq per kg (tørrvekt), og verdiene i norsk hummer har også vært kraftig økende siden midten av 1990-tallet.

Antall becquerel angir mengden av et bestemt radioaktivt stoff.

Stolt Hauge

Hos miljøstiftelsen Bellona sto jubelen i taket. Champagnen ble sprettet, og leder Frederic Hauge fastslo stolt at flere års miljøkamp er kronet med seier.

— Dette er en stor seier for det brede folkelige engasjementet langs kysten, for Bellonas faglige arbeid og ikke minst innsatsen til miljøvernminister Børge Brende og flere andre norske politikere. Avgjørelsen viser atter en gang at det nytter å slåss, sier Hauge til BT.

Han berømmer også Sellafield-eieren British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) for vilje til å finne løsninger på utslippsproblemet.

Den nye renseteknologien, som britene lenge var skeptisk til, har vist seg å være svært effektiv. Rensegraden er ifølge BNFL rundt 95 prosent, noe som ifølge Bellona betyr at planlagte utslipp på 240 TBq blir redusert til 5,5 TBq.

— Dette nivået er til å leve med, mener Hauge.

Også i fiskerinæringen ble nyheten møtt med glede.

— Dette er et strålende eksempel på at fornuften seirer, sier styreleder Lisbeth Berg-Hansen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening. Hun mener avgjørelsen er av stor betydning for alle som er opptatt av rene oppvekstområder for fisken vi skal selge på verdensmarkedene.