I femte etasje av Torgallmenningen 3 kimer telefonen ustanselig. D-dag — 30. november - nærmer seg med stormskritt. Både eiere av private barnehager og tusenvis av småbarnsforeldre har spørsmål om kommunens nye samordnete opptak for barnehager.

30. november starter den nye tid. Alle gamle søknader slettes og nye legges inn. Fra 1. januar går kommunen fra å holde oppsyn med inntaket i 64 kommunale barnehager til å bistå totalt 209 kommunale og private barnehager med å ta opp nye barn.

- Urett mot begge

Barnehagekontoret har derfor bedt alle tidligere søkere om å fylle ut en ny søknad. Anne-Marit Presterud og Hildur Meyer ved barnehagekontoret, forsvarer fremgangsmåten som er valgt:

— Å ty til enkleste løsning - bare laste søknadene over fra det gamle til det nye systemet - ville være urett mot begge parter. Foreldrene blir fratatt retten til å søke også private barnehager, og de private barnehagene fratas søkere, sier Presterud.

Omleggingen betyr at også private barnehager må følge kommunens opptaksregler. Funksjonshemmede barn, familier med sykdom i hjemmet, barn av enslige forsørgere og fremmedspråklige skal ha fortrinn - i alle barnehager.

Men Meyer tror ikke det dermed blir færre barnehageplasser til familier som ikke har rett til prioritert plass.

— Det blir jo langt flere barnehager å fordele de prioriterte gruppene på, sier hun.

Flere fra 1. august

Fra 1. august neste år vil kommunens samordnete opptak omfatte enda flere barnehager. Byrådet er nemlig innstilt på at både bedriftsbarnehager og familiebarnehager skal få kommunalt aktivitetstilskudd fra samme dato. Som motytelse for aktivitetstilskuddet på 8500 kroner året må barnehagene blant annet delta i samordnet opptak.

Men tro ikke at bedriftsbarnehagene dermed blir åpne for alle. Bedriftsbarnehagene og medlemsorganisasjoner som Barnehageforbundet deltar i samordnet opptak, men får lov å plukke søkere «fra sitt univers». Det vil si bedriftens ansatte eller medlemmer i organisasjonen.

For barnehagene skal gevinsten i samordnet opptak ligge i mer effektiv utnyttelse av plassene. I dag kan en barnehage oppleve å tilby en ledig plass til søker etter søker som takker nei. I andre enden sitter familier som mottar tilbud om fire-fem barnehageplasser samtidig. Enden på visen blir at plassen kan bli stående tom i uker og måneder.

Fortsatt skal barnehagene stå for opptaket. Men samordningen skal sikre at søkerne får ett tilbud og at det kommer fra en barnehage så høyt på prioriteringslisten som mulig.

Fra 1. juli neste år er alle kommuner pålagt et samordnet opptak. Barnehageservice i Bergen kommune opplever derfor voldsom pågang fra andre som vil høre om løsningene som er valgt i Bergen, forteller Hildur Meyer, som har syslet med omleggingen helt siden bystyret gjorde vedtak om det i juni 2001.