Politiet mener Lommemannen har begått seksuelle overgrep mot over 150 barn i perioden 1976 til 2006.

55-åringen som ble pågrepet fredag er siktet for 11 overgrep etter straffelovens paragraf 195 (seksuell omgang).

— For slike overgrep er foreldelsesfristen 10 år. Men dersom handlingen ansees å være samleie, så er fristen 15 år, sier jussprofessor Erling Johannes Husabø.

Foreldelsesfrist på to år

Normalt vil det å stikke penis inn i munnen på et barn ansees som voldtekt og dermed ha 15 års foreldelsesfrist. Dette skal Lommemannen ha gjort flere ganger med sine ofre.

For spesielt grove overgrep er strafferammen 21 års fengsel. Her er foreldelsesfristen 25 år. Trolig er det få av Lommemannens handlinger som rammes av denne bestemmelsen.

En del av overgrepene vil trolig rammes av den mildere bestemmelsen om seksuell handling i paragraf 200. Her er foreldelsesfristen bare to år. Overgrep som kan bli pådømt etter denne paragrafen kan være enkel berøring av kjønnsorgan uten onani eller seksuell tilfredsstillelse for overgriperen.

Kan kreve erstatning

Men ofre for Lommemannen kan også kreve oppreisning og skadeserstatning.

— Her er foreldelsesfristen tre år etter at en fikk kjennskap til gjerningsmannen, men maksimalt 20 år. Men også 20-årsgrensen har sine unntak, sier Husabø.

Dessuten kan overgrepsofre få voldsoffererstatning. Ifølge Dagsavisen er det ingen foreldelsesfrist på denne typen erstatning for overgrep begått mellom 1. januar 1975 og 1. juli 2001.

Overgrep som har skjedd etter 1. juli 2001 er foreldelsesfristen tre år, men den kan forlenges avhengig av alvoret i handlingen.

Selv om han skulle bli dømt for bare en liten andel av de over 150 overgrepene han er mistenkt for, kan beløpene bli svært høye.