Sjåføren var alene i bilen på vei vestover. Ulykken skjedde like etter klokken 13. Det er to kjørefelt vestover på strekningen, og den er ikke kjent for å være en ulykkesstrekning. Lensmannsfullmektig Hallgeir Tveit ved Kvinesdal lensmannskontor sier til NTB at de foreløpig ikke vet årsaken til ulykken.

Den mannlige sjåføren av vogntoget er kjørt til Flekkefjord sykehus med lettere skader. E 39 var en stund stengt, men er nå blitt åpnet igjen. NTB