• En pustestans, ni innleggelser og absolutt ingen tid til å legge seg nedpå.

Slik oppsummerer assistentlege Paal Methlie på Haraldsplass diakonale sykehus den 16,5 timer lange arbeidsøkten, ettermiddagen, kvelden og natten fra mandag og tirsdag denne uken.

— Travelt med til dels dramatiske episoder. Men alt i alt en vakt på det jevne, konkluderer han.

Klokken er snart ni tirsdag morgen. Vaktlegecallingen er lagt bort. De siste beskjedene er gitt til dagskiftet som kom jobb klokken åtte, og nattens journalmeldinger er lest inn på diktafonen. Pc-en kan slås av og legen kan gå hjem å sove.

— Nesten synd at dere er her når det er så rolig, sier Methlie da BT besøker ham på vakten en sein kveldsstund, kvelden før. Klokken nærmer seg midnatt og jeg følger med han rundt på medisinsk avdeling.

Nattestille

Lysene er satt i nattstilling, og det er det stille i sykehuskorridorene. De fleste av de vel 100 pasientene som er innlagt på medisinsk avdeling sover. Bare skrittene fra pleierne som passer på og sovelydene fra korridorpasientene, bryter nattestillheten.

Men inne på pasientrommene får ikke alle ro. En eldre kvinne som er innlagt med hjerteinfarkt har fått feber i løpet av kvelden. Vakthavende sykepleier vil gjerne ha råd fra legen. Doktoren behøves også til pasienten i smitteisolatet nederst i gangen. Methlie trøster pasientene, foreskriver medisin og gir råd til pleierne før han haster videre til nye arbeidsoppgaver.

Flere pasienter er på vei. På Haukeland Universitetssykehus er det fullt. Etter en kort telefonkonferanse med medisinsk bakvakt, sier Methlie ja til at de i stedet kan legges inn på Haraldsplass.

Methlie er tillitsvalget for legene som er medlem av Yngre Legers forening på sykehuset. Han synes ikke nattevaktene er spesielt arbeidsbelastende. Men han innrømmer at han kan bli trett dersom natten blir så hektisk at han ikke får anledning til å sove.

Tid til å trøste

Men samtidig understreker han at han liker atmosfæren på sykehuset om natten. På en rolig nattevakt er tempoet skrudd ned i forhold til effektiviteten som preger avdelingen på dagtid.

— Om natten får jeg litt mer tid til å være den gammeldagse doktoren som både skal trøste og behandle, sier han.

Heller ikke synes han at de lange vaktene er spesielt vanskelig å kombinere familieliv.

— Med legekone og to små barn hjemme vet jeg godt hva tidsklemmen er. Men jeg føler ikke at vi sykehusleger har mindre fritid enn andre yrkesgrupper.

Methlie og de tretten andre legene han deler vaktplan med, går i regelen en langvakt fra klokken halv fem på ettermiddagen til klokken ni neste dag en natt hver fjortende dag. I tillegg er en ettermiddagsvakt som varer fra klokken halv ett til halv elleve om kvelden med i vaktturnusen.

— Legenes vaktplan er lagt opp med lange ettermiddags- og nattevakter med henblikk på at flest mulig skal være på jobb på dagtid. Det er mange og til dels kompliserte årsaker til det. Vi assistentleger er leger under spesialisering. Det er på dagtid vi lærer mest. En annet vaktsystem ville sannsynligvis også bety flere stillinger enn vi har i dag, mener han.