Seks av ti kommuner i Norge er nå på internett med informasjon til innbyggerne. Det er dårligst i Skandinavia. Store kommuner som Skien, Sandefjord, Hamar, Lørenskog, Ski, Rana og Harstad er alle fraværende på nettet. Flere av disse har imidlertid planer for å komme i gang.

Mens alle svenske kommuner har internettilbud, vil det med dagens tempo gå nærmere tre år før det samme er tilfellet i Norge. I Danmark er ni av ti kommuner på nettet med tilbud.

Nettstedet norge.no kommer 24. januar med en offisiell oversikt over kommuner og fylker på nettet. Foreløpig er det ikke foretatt noen kvalitetsvurdering av internettilbudene.

Det siste året har rundt 70 nye kommuner etablert tilbud på nettet. Kommunal Rapport har funnet fram til 284 kommuner og fylker med egne nettsider.NTB