Mengden av lovlige, registrerte våpen i Norge er overveldende.

990.000 våpen var pr. april i fjor oppført i politiets registre rundt om i landet. Dette er blant annet hagler og rifler som blir brukt til jakt, og pistoler og revolvere som tilhører samlere og konkurranseskyttere.

Forsvarets våpen

I tillegg til de 990.000 politiregistrerte våpnene kommer Forsvarets våpen. I dag er det tett oppunder 83.000 heimevernssoldater i Norge. De fleste av disse har våpen hjemme. Totalt finnes drøyt 80.000 AG 3 automatgeværer, MP-5 maskinpistoler og Glock P80 pistoler i norske hjem.

Den siste gruppen lovlig våpen er hagler som nordmenn skaffet seg før 1. oktober 1990. Disse våpnene er lovlig å besitte, men ikke registreringspliktige.

Ukjent antall ulovlige våpen

Hvor mange ulovlige våpen som finnes i Norge er svært vanskelig å avgjøre. For noen år siden anslo politimester Rolf B. Wegner at det fantes opp mot 4000 ulovlige våpen bare i Bergen.

De ulovlige våpnene kan deles inn i fire grupper:

n Tidligere registrerte våpen som nå er stjålet.

n Våpen som er forsvunnet etter arveoppgjør.

n Gamle krigsvåpen

n Våpen som er importert ulovlig fra utlandet.

Flere ganger opp gjennom årene har politiet gjort forsøk på å skaffe seg en oversikt over de ulovlige våpnene ved å innføre såkalt våpenamnesti. Et våpenamnesti innebærer at folk som har ulovlige, uregistrerte våpen kan levere inn disse, eller søke om å få dem registrert, uten å risikere straff.

Kraftig forsinket

Erfaringene fra de lokale våpenamnestiene var så gode at Justisdepartementet for over ett år siden begynte arbeidet med å innføre et nasjonalt våpenamnesti. Men dette arbeidet er blitt kraftig forsinket. Det samme er arbeidet for å opprette en nasjonalt våpenregister. Det vil gå lang tid — kanskje enda et år - før registeret er på plass.

— Vi har hatt stillstand i dette prosjektet fordi mye av ressursene våre er brukt i forbindelse med opprettelsen av det nye Politidirektoratet. Vi ønsker å se våpenamnestiet i forbindelse med våpenregisteret, så dermed er våpenamnestiet også forsinket, sier seniorrådgiver Ståle Svendsen i Politidirektoratet til Bergens Tidende.

I mars i fjor skrøt daværende justisminister Hanne Harlem av at hun hadde fått med seg Stortinget i å innføre våpenamnesti og et våpenregister.

Harlem understreket hvor viktig det var for politiet å få kontroll med en rekke våpen som i dag ikke er registrert, og hvor mye enklere det ville bli å holde oversikt over registrerte våpen når alle samles i ett, nasjonalt register.