Dette opplyser Arbeids— og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen vil ha 3.000 flere over på arbeidsmarkedstiltak og gir mer penger til Arbeids- og velferdsetaten. Det skal bli flere plasser for tidsubestemt lønnstilskudd, oppmyking av vilkårene for å få bedriftsinternt opplæring og økt innsats overfor langtidsledige.

Neste år skal etableringen av Nav-kontorene være nær fullført. Regjeringen foreslår å gi 9,3 milliarder kroner til lønns- og driftsutgifter neste år. Det er en økning på 230 millioner kroner fra årets budsjett.

Flere asylsøkere

Siden 2007 har antallet asylsøkere til Norge økt betydelig, og regjeringen venter at det vil komme 18.500 neste år. Bevilgningen til drift av statlige asylmottak og tilskudd til kommuner med asylmottak økes med 1,4 milliarder kroner. Summen inkluderer 400 millioner kroner som bevilges som følge av at det kommer flere enslige, mindreårige asylsøkere over 15 år.

Styrke integreringen

Integreringsarbeidet skal også styrkes med 920 millioner kroner. Pengene går til norskkurs og opplæring i samfunnskunnskap.

Videre utvides budsjettet fra 2009 med 30 millioner kroner for retur og tilbakevending. Utlendingsforvaltningen styrkes med 100 millioner kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten.